แจ้งชำระเงิน

FIIT Cosmetics - Every Cushion

เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าและทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะทำการแจ้งการโอนเงินเพื่อให้ทางเราทำการตรวจสอบยอดเงินและทำการจัดส่งสินค้านะคะ

* กรุณากรอกข้อมูลโอนเงินให้ครบถ้วน และกรุณาแนบสลิปโอนเงินมาเป็นหลักฐานการโอนด้วยค่ะ (แต่สำหรับการชำระผ่านระบบ Paypal จะไม่จำเป็นต้องแจ้งการโอนเงินค่ะ ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ทันที)