#FIITFAQ NO PORE NO MORE LIQUID PRIMER

#FIITFAQ NO PORE NO MORE LIQUID PRIMER

ทำไมถึงต้องใช้ Primer ??
รู้ไหมว่า? Primer เป็นขั้นตอนของการเตรียมผิว ช่วยให้ ผิวเรียบเนียน
รองพื้นไม่ตกร่อง

Back to blog