#FIITFAQ 2 สูตร แตกต่างกันอย่างไร

#FIITFAQ 2 สูตร แตกต่างกันอย่างไร

หลายๆคนยังเอ๊ะ! ยังไง? อะไร? ยังเลือกไม่ถูก วันนี้ฟิตต์ มีคำตอบมาให้แล้วคร้า ไปดูกันเลยว่าสูตร Perfect Matte และ Healthy Glow แตกต่างกันอย่างไร!!!

 

SHOP NOW

Back to blog